KALVARIJOS MENO MOKYKLA

 KMM LOGOTIPAS.jpg

 1984 -2011 m. Kalvarijos muzikos mokykla.

2011 m. rugsėjo 29 d. - Kalvarijos meno mokykla.

 

 

Kuriama nauja Kalvarijos meno mokyklos interneto svetainė. 

Laikinai, naujienas sekite mokyklos Facebook puslapyje: facebook.com/kalvarijosmenomokykla/

 

 

 

 20170909_160646.jpg

 p orkestras.jpg

 

Picture 1472.jpg 

Šventinama mokyklos vėliava.

 2021-12-20

Dainų dainelė Kalvarijos meno mokykloje

 

       2021-m. gruodžio 16 d. Kalvarijos meno mokykloje vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė -2022“  1 etapo dalyvių konkursas. Konkurse dalyvavo Kalvarijos meno mokyklos mokinės Andra Bobinaitė mok. Albinas Venclovas, Kotryna Petrauskaitė mok. Dalia Kerevičienė, Laura Kisieliūtė mok. Dalia Kerevičienė, Kalvarijos vaikų lopšelio -darželio ,,Žilvitis“ auklėtinė Martyna Paulauskaitė mok. Ilona Jasiulevičienė, Kalvarijos gimnazijos Andrėja Draugelytė mok. Sigutė Valentaitė -Rugienė ir Jungėnų pagrindinės mokyklos mokinė Justė Lenkauskaitė mok. Sigita Maldžiūtė- Valaitienė.

   Į antrą turą, kuris vyks sausio 28 d. Marijampolės meno mokykloje pateko Laura Kisieliūtė, Kotryna Petrauskaitė ir Martyna Paulauskaitė. Linkime sėkmės.

       2021-m. gruodžio 16 d. Kalvarijos meno mokykloje vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė -2022“  1 etapo dalyvių konkursas. Konkurse dalyvavo Kalvarijos meno mokyklos mokinės Andra Bobinaitė mok. Albinas Venclovas, Kotryna Petrauskaitė mok. Dalia Kerevičienė, Laura Kisieliūtė mok. Dalia Kerevičienė, Kalvarijos vaikų lopšelio -darželio ,,Žilvitis“ auklėtinė Martyna Paulauskaitė mok. Ilona Jasiulevičienė, Kalvarijos gimnazijos Andrėja Draugelytė mok. Sigutė Valentaitė -Rugienė ir Jungėnų pagrindinės mokyklos mokinė Justė Lenkauskaitė mok. Sigita Maldžiūtė- Valaitienė.

   Į antrą turą, kuris vyks sausio 28 d. Marijampolės meno mokykloje pateko Laura Kisieliūtė, Kotryna Petrauskaitė ir Martyna Paulauskaitė. Linkime sėkmės.

 Martyna.JPG

 Martyna Paulauskaitė

 

 

Laura 3.JPG 

Laura Kisieliūtė

 2021-12-09

Sveikiname Kanklininkes

 2021-06-01

Tarptautiniai laimėjimai.

2021-05-21

 Diplomai iš Italijos.

2021-05-18

,,Skambioji klaviatūra".

 2021-05-18

Sveikiname konkurso dalyves.

2021-05-17

Padėkos mokytojams.

 2021-05-14

Pasiekimai iš Ispanijos.

 2021-05-11

 Sveikiname konkursų ir festivalių dalyvius.

2021-05-10

Sveikiname festivalio dalyvius.

 2021-04-28

Kalvarijos meno mokyklos mokiniai sveikina mamas su artėjančia motinos diena ir dovanoja koncertą.

Nuoroda:

 https://www.youtube.com/watch?v=sM7jl3wD1h4

 202104-27

Sveikiname I-ojo Respublikinio Liaudies instrumentų konkurso ,,Skambėkime 2021" dalyves:

1. Kanklininkę Augustę Žiurinskaitę iškovojusią II vietą.

2.  Kanklininkę Justę Pučinskaitę iškovojusią II vietą.

3. Kanklininkę Viktoriją Filipovaitę apdovanotą Diplomu.

Dėkojame kanklių mokytojai - metodininkei Reginai Mačiulskienei už mokinių paruošimą konkursui.

 

2021-04-26

Sveikiname konkursų dalyvius.

2021-04-25

KALVARIJOS MENO MOKYKLA

Aplankykite Auros Bingelytės kūrybinių darbų parodą. Aura mokosi dailės skyriuje, antroje pagr. ugdymo klasėje, domisi animacijos menu, užsiima tapyba. Ne vienerių metų kūryba išaugo į užburiantį ir įtraukiantį ,,Aura meow" spalvų pasaulį - ,, GELTONA, RAUDONA, MĖLYNA -SPALVŲ MAGIJA".

Daugiau informacijos:

https://www.facebook.com/kalvarijosmenomokykla

 

 2021-04-23

Dalyvavimas respublikiniuose ir tarptautiniuose festivaliuose konkursuose

1, Padėka Remigijui Stočkui už puikų mokinių paruošimą XI tarptautiniam virtualiam vaikų ir jaunimo pučiamųjų instrumentų solistų ir ansamblių festivaliui- konkursui PAVASARIO TRIMITAI 2021.

Laurreato diplomu apdovanotas Gytis Minsevičius D1 kategorija

Laureato diplomu apdovanotas Arijus Rugienius C1 kategorija.

2. Tarptautiniame moksleivių kūrybos darbų konkurse Miestas ir aš" apdovanoti dailės ugdymo programos mokiniė Rugilė Akelytė ir mokytojas Egidijus Bičkus.

3. III LAIPSNIO DIPLOMU APDOVANOTA Justė Pučinskaitė Už sėkmingą pasirodymą 4 klasės kanklininkių konkurse ,,Akimirkos žaismas 2021" mokytoja Regina Mačiulskienė.

4. PADĖKA KALVARIJOS MENO MOKYKLAI  Už dalyvavimą respublikiniame vaikų ir jaunimo šokio, teatro ir muzikos festivalyje ,,Vaikai- Vaikams"

5.Padėkos už dalyvavimą respublikiniame vaikų ir moksleivių  dailės ir muzikos festivalyje - konkurse ,,Laisvė tai kūrybos pradas" Lietuvos valstybingumui svarbias datas - vasario 16-ąją ir Kovo 11 ąją pažymėti. Mokytojos metodininkės: Ilona Šidlauskienė ,Regina Mačiulskienė, Dalia Kereevičienė, Ilma Šalaševičienė

6. Respublikiniame virtualaus jaunųjų atlikėjų konkurse ,,Naujieji atradimai 2021" apdovanoti Laureatai Augustė Žiurinskaitė, Rugilė Adamavičiūtė, Aivita Rūtelionytė mokines paruošė mokytoja - metodininkė Regina Mačiulskienė.

 7. Padėka Kalvarijos meno mokyklos ugdytiniams Airidui Kalinauskui ir jo broliui Ainiui Kalinauskui, mokytojai Ilonai Šidlauskienei už dalyvavimą Prano Domšaičio galerijos VIII VAIKŲ IR JAUNIMO PARODOJE.

Daugiau informacijos Nuorodoje ,,Naujienos" apie mus.

 

 Padėkos

 2020-11-09                                                                      

                                  PATVIRTINTA

                                                Kalvarijos meno mokyklos

                                                                           Direktoriaus 2020-11-09 d. įsakymu Nr. V - 32

 

Nuotolinis ugdymas Kalvarijos meno mokykloje

 

Mieli tėveliai, mokytojai ir mokiniai,

Augant Covid-19 skaičiams,  nuo  lapkričio 9 d.  pereiname prie nuotolinio mokymo. Esame pasiruošę užtikrinti nenutrūkstamą ugdymo procesą nuotoliniu būdu.

Ugdymo  procesas vyks pagal individualių ir grupinių pamokų  tvarkaraščius. Pamokos trukmė ne ilgesnė, negu 45 min.  Komunikavimo priemonės:  Zoom,  el. paštas, Skype, Whatsapp, Messenger, Facebook, Viber, FB grupė, pokalbiai telefonu ir kt. 

Nuotolinio mokymosi priemonės:

– kompiuteris, planšetė, mobilusis telefonas su internetiniu ryšiu;

Mokomosios medžiagos pateikimas, aiškinimas, grįžtamasis ryšys:

-mokytojas suformuluoja užduotis, pateikia mokomąją medžiagą, aiškiai ir nuosekliai nurodo kaip užduotis atlikti, nurodo  atlikimo terminą ir trukmę;

-mokytojas tikrina, vertina, komentuoja mokinių atliktas užduotis virtualioje erdvėje.  Vertinimą, pastabas, užduotis  surašo į dienynus.

Tėveliai, mokytojai ir mokiniai  tiesiogiai bendrauja  su dalykų mokytojais, iškilus klausimams skambina :

Mokyklos direktoriui  tel. 8 686 56494

 

Būkite visi sveiki ! Prašome Jūsų visų geranoriškumo ir supratimo. 

 

2019-09-24

 kurkime lt ateiti.png

  Kalvarijos meno mokykla baigė įgyvendinti iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų, bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-41-0005 ,,Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Kalvarijos meno mokykloje“ projektą. Įgyvendinant projektą buvo atlikti vidaus patalpų modernizavimo darbai: sienų, grindų ir lubų remontas, kabinetų garso izoliacija, pakeistos durys, sumontuoti laiptų, esančių mokyklos viduje turėklai, suremontuoti sanitariniai mazgai. Atlikus paprastojo remonto darbus atnaujintos ugdymo patalpos pritaikytos choreografijos, dailės ir muzikos krypčių programoms. Ugdymo patalpose įrengtos darbo vietos specialius poreikius turintiems asmenims. Ugdymo patalpose įrengtas tolygus apšvietimas, pastate įrengti išėjimus žymintys ženklai atitinkantys STR reikalavimus. Ugdymo procesui gerinti buvo įsigyta šiuolaikiški muzikos instrumentai, ugdymo priemonės, kompiuterinė įranga ir baldai.

 IMG_0009.JPG

 

 

2018-01

PRADĖTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLŲ KOKYBĖS GERINIMAS KALVARIJOS MENO MOKYKLOJE“

 2018 m. sausio 15 d. Kalvarijos meno mokykla pasirašė sutartį su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra projektui „Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Kalvarijos meno mokykloje“ (projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-41-0005) įgyvendinti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“.

Projekto tikslas – pagerinti Kalvarijos meno mokykloje vykdomų neformaliojo švietimo veiklų kokybę ir padidinti jų prieinamumą.

Projekto uždavinys – sutvarkyti neformaliojo švietimo veiklai skirtą infrastruktūrą, siekiant pagerinti Kalvarijos meno mokykloje teikiamų paslaugų kokybę.

Bendra projekto vertė – 143273 Eur, finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir iš savivaldybės biudžeto.

Įgyvendindama projektą Kalvarijos meno mokykla numato atlikti vidaus patalpų remonto darbus, kurie pagerintų ugdymo kokybę, modernizuotose patalpose bus teikiamos kokybiškos paslaugos. Atlikus paprastojo remonto darbus, atnaujintos ugdymo patalpos bus pritaikytos vykdyti choreografijos, dailės ir muzikos krypčių programas. Įgyvendinus numatytus vidaus patalpų remonto darbus, bus įsigyjama šiuolaikiškų muzikos instrumentų, ugdymo priemonių, kompiuterinės įrangos ir baldų.

Įgyvendinus projekto veiklas, pagerės komforto, higienos ir saugos sąlygos, mokinių užimtumas, saviraiška ir susidomėjimas šiuolaikiška meno mokykla.

Projektas bus įgyvendintas iki 2019 m. liepos 31 d.

Kalvarijos meno mokyklos informacija

 


2020-04-28 

KALVARIJOS MENO MOKYKLA KVIEČIA MOKYTIS MUZIKOS, DAILĖS IR ŠOKIO

 

  MUZIKOS SKYRIUS

 gitara, sintezatorius, vokalas, fortepijonas, akordeonas, kanklės, skrabalai, smuikas, pučiamieji bei mušamieji instrumentai

 

  DAILĖS SKYRIUS

tapyba, grafika, piešimas, kompozicija

 

  ŠOKIO SKYRIUS

klasikinis, lietuvių liaudies, pasaulio tautų ir šiuolaikinis šokis

 

 Daugiau informacijos tel. 8 343 23045; 8 686 56494

 

2020-08-31 

 KALVARIJOS MENO MOKYKLA SKELBIA ATRANKĄ DAILĖS MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Įstaigos pavadinimas – Kalvarijos meno mokykla.

Pareigybės pavadinimas – Dailės mokytojas.

Numatomas darbo krūvis 8 kontaktinės val.

Darbo sutarties rūšis terminuota nuo 2020 m. rugsėjo 8 d.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Aukštasis pedagoginis išsilavinimas (specialybė – dailės mokytojas).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.     Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.     Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3.     Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4.     Gyvenimo aprašymą;

5.     Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku adresu:

Kalvarijos meno mokykla, Vytauto g. 11. Kalvarija , LT-69216

Pretendentų dokumentai priimami darbo dienomis nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d. iki 2020 m. rugsėjo 7 d. 16 val. Meno mokyklos raštinėje (II aukštas).

Apie atrankos datą ir laiką pretendentai informuojami asmeniškai.

Pretendentų atrankos būdas :žodžiu (pokalbis).

Informacija te. 8-343-23045

2020-08-31

 KALVARIJOS MENO MOKYKLA SKELBIA ATRANKĄ fortepijono MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Įstaigos pavadinimas – Kalvarijos meno mokykla.

Pareigybės pavadinimas – fortepijono mokytojas.

Numatomas darbo krūvis 8 kontaktinės val.

Darbo sutarties rūšis neterminuota nuo 2020 m. rugsėjo 8 d.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Aukštasis pedagoginis išsilavinimas (specialybė – fortepijono mokytojas).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.     Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.     Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3.     Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4.     Gyvenimo aprašymą;

5.     Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku adresu:

Kalvarijos meno mokykla, Vytauto g. 11. Kalvarija , LT-69216

Pretendentų dokumentai priimami darbo dienomis nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d. iki 2020 m. rugsėjo 7 d. 16 val. Meno mokyklos raštinėje (II aukštas).

Apie atrankos datą ir laiką pretendentai informuojami asmeniškai.

Pretendentų atrankos būdas :žodžiu (pokalbis).

Informacija te. 8-343-23045

 2020-08-31

KALVARIJOS MENO MOKYKLA SKELBIA ATRANKĄ INSTRUMENTŲ

DERINTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Įstaigos pavadinimas - Kalvarijos meno mokykla.

Pareigybės pavadinimas - instrumentų derintojas.

Numatomas darbo krūvis - 0,25 etato.

Pareigybės lygis - C.

Darbo sutarties rūšis - neterminuota.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI:

Turėti ne žemesnį kaip spec vidurinį išsilavinimą , turėti šios srities darbo patirtį.

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą;

5. pretendentas gali pateikti rekomendacijas iš buvusių darboviečių.

 
Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku adresu:
 
Kalvarijos meno mokykla, Vytauto g. 11, Kalvarija LT - 19216
arba elektroniniu paštu: menas@muzikamm.lt
 
Pretendentų dokumentai priimami darbo dienomis nuo 2020 m rugsėjo 1d. iki  2020 m. spalio 1d.16 val. Meno mokyklos raštinėje (II aukštas).
 
Apie atrankos datą ir laiką pretendentai informuojami asmeniškai.
Pretendentų atrankos būdas : žodžiu (pokalbis).
 
Informacija tel. 8-343-23045
 
2020-08-31
 
KALVARIJOS MENO MOKYKLA SKELBIA ATRANKĄ ŪKVEDŽIO PAREIGOMS UŽIMTI
 
Įstaigos pavadinimas - Kalvarijos meno mokykla.
Pareigybės pavadinimas - Mokyklos ūkvedys.
Numatomas darbo krūvis - etatas.
Pareigybės lygis - B.
Darbo sutarties rūšis terminuota (bandomajam laikotarpiui) iki 2021-05-31 d.
 
 KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI:
 Turėti aukštąjį išsilavinimą. Mokėti dirbti kompiuteriu, atlikti viešuosius pirkimus, būti susipažinus su DMS sistema.
 
Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:
1.Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio asmens kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5.  Kompiuterinio raštingumo pažymėjimą.
6.  Viešųjų pirkimų kursų pažymėjimą.
7. Pretendentas gali pateikti rekomendacijas iš buvusių darboviečių.
 
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku adresu:
Kalvarijos meno mokykla,  Vytauto g. 11, Kalvarija LT- 19216,
arba elektroniniu paštu menas@muzikamm.lt
 
Pretendentų dokumentai priimami darbo dienomis nuo 2020-08-31 d. iki 2020-09-30 d. 16 val. mokyklos raštinėje II aukštas.
Apie atrankos datą ir laiką pretendentai informuojami asmeniškai.
 
Pretendentų atrankos būdas: žodžiu (pokalbis).
 
 
 

 2020-08-27

                                 PATVIRTINTA

                                                     Kalvarijos meno mokyklos  

                                                  Direktoriaus 2020-08-27 d.

                                                                           įsakymu Nr. V-  20                                       

 

UGDYMO ORGANIZAVIMO NUOSTATOS KALVARIJOS MENO MOKYKLOJE

2020–2021 MOKSLO METAIS

 

             I.BENDROSIOS NUOSTATOS

Rengiantis naujiems 2020–2021 mokslo metams Švietimo, mokslo ir sporto ministerija atliko būtinus teisės aktų pakeitimus, siekdama reglamentuoti ugdymo proceso organizavimą mokyklose. Kalvarijos meno mokyklos bendruomenė remdamasi galiojančiais teisės aktais ir nutarimas sudarė ugdymo organizavimo nuostatas 2020-2021 mokslo metams, kad sumažintų riziką susirgti corona virusu mokykloje. Šios nuostatos skelbiamos Kalvarijos meno mokyklos svetainėje www.kalvarijosmm.lt .

II. DARBO ORGANIZAVIMAS 

1.     Kad sumažinti mokinių srautus mokiniai ir mokytojai į mokyklą įleidžiami:

a)     choreografijos skyrius pro duris iš gatvės pusės;

b)     dailės skyrius iš kiemo pusės pro dailės klasės duris;

c)     muzikos skyrius pro paradines duris iš kiemo pusės.

2.     Tėvai, globėjai (rūpintojai) ar kiti lankytojai į mokyklą įleidžiami tik su apsauginėmis kaukėmis.

3.     Tėvai, globėjai (rūpintojai) užtikrina, kad į mokyklą ateitų nesergantys vaikai.

4.     Mokytojas pastebėjęs , kad mokinys turi kvėpavimo ligos požymių ar karščiuoja informuoja tėvus ir mokinį išleidžia į namus gydytis.

5.     Mokyklos darbuotojai į darbą ateina neturėdami ligos požymių (karščiavimo, slogos, kosulio ar kitų negalavimų)  su apsauginėmis kaukėmis.

6.     Kiekvienas mokytojas , darbuotojas ar  lankytojas atvykęs į mokyklą dezinfekuojasi rankas stovėdami ant dezinfekuojančio kilimėlio.

7.     Mokiniams dezinfekuoti rankas nereikia jie privalo prieš pamoką nusiplauti rankas su muilu.

III. TEMPERATŪROS MATAVIMAS

 

8.     Bekontaktis termometras yra sekretorės administratorės kabinete antrame aukšte.

9.     Mokiniams temperatūra matuojama mokytojui pastebėjus mokinio negalavimus.

10.  Mokytojai ir darbuotojai temperatūrą matuojasi pajutus kokius nors ligos požymius.

11.  Temperatūrą matuoja mokyklos sekretorė - administratorė.

12.  Už savalaikį temperatūros pasitikrinimą atsako pats mokytojas ar darbuotojas.

13.  Nuslėpus ligos požymius ar išvykas į kitas užsienio šalis darbuotojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

IV. KAUKIŲ DĖVĖJIMAS 

14.  Kaukes dėvėti mokiniams iki 12 metų nereikia.

15.  Nuo 13 metų individualiose pamokose kaukių dėvėti nereikia, atvykstant į mokyklą ir po pamokos mokyklos erdvėse privaloma.

16.  Mokytojai pamokų metu dėvi apsaugos kaukes jei nėra 2 metrų atstumo nuo mokinio, mokyklos erdvėse dėvėti kaukes būtina.

17.  Darbuotojai mokyklos erdvėse dėvi apsaugines kaukes ar skydelius  turint kontaktą su mokiniais ar mokytojais.

18.  Vienkartines pirštines mokytojai ir darbuotojai dėvi pagal poreikį atsižvelgdami į rizikos faktorių.

V. INSTRUMENTŲ IR PRIEMONIŲ PRIEŽIŪRA 

19.  Mokiniams rekomenduojama į pamokas atsinešti savo instrumentus (pučiamuosius, gitarą).

20.  Pasinaudojus mokiniui instrumentu po pamokos mokytojas dezinfekuoja instrumentą  drėgna servetėle (akordeono, pianino klaviatūras, smuiko stygas ir strypą, kanklių stygas ir korpusą ir kt. instrumentus).

21.  Klasikinio šokio klasės atramas būtina nuvalyti dezinfekuotu skudurėliu po kiekvienos pamokos.

22.  Visi mokytojai po kiekvienos pamokos išvėdina klasę.

VI. DARBAS GRUPĖSE 

23.  Vedant ansamblius, orkestrus ar kitas grupines pamokas stengtis išlaikyti 2 metrų atstumą rekomenduojama išnaudoti salę. Grupinėse pamokose jei nesilaikoma atstumo būtina dėvėti kaukes.

24.  Esant palankiam orui - dailės , choreografijos pamokas ar ansamblius rekomenduojama vesti lauke išlaikant atstumus.

VII. NEATVYKIMAS Į DARBĄ 

25.  Pajutus ligos simptomus mokytojas informuoja mokyklos direktorių, mokinių tėvus, globėjus, rūpintojus ir suderina laiką su mokiniu dėl nuotolinio mokymo.

26.  Jei nuotolinis mokymas nevykdomas mokytojas turi turėti nedarbingumo lapelį ar atsiųsi į mokyklos elektroninį paštą mens@muzikamm.lt prašymą dėl leidimo neatvykti į darbą administracijai leidus.

VIII. ATSAKOMYBĖ 

27.  Nesilaikant šios tvarkos visi atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

28.  Už ugdymo organizavimo nuostatų laikymąsi atsakingas kiekvienas mokytojas ir darbuotojas.

29.  Už ugdymo organizavimo nuostatų priežiūrą atsakingas mokyklos direktorius.

 

-----------------------------------------------------------

 

Nuostatos aptartos

Mokytojų ir darbuotojų posėdyje

2020-08-27 d. protokolo Nr. 2


 

 2020-03-25 

PATVIRTINTA

Kalvarijos meno mokyklos

                                                                                                direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. 

įsakymu Nr.  V-15 

MOKYMO(SI) NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUI

BENDROSIOS NUOSTATO:

1.       Kalvarijos meno mokyklos nuotolinio mokymo(si) tvarką (toliau – Tvarka) reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas.

2.       Ši Tvarka reglamentuoja mokinių, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų veiklą užtikrinant mokinių ugdymą(si) karantino metu.

3.       Mokytojai vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo rekomendacijom ,,Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu" Nr. V-372, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Mokyklos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, priėmimo į mokyklą sutartimi, mokytojo pareigybės aprašu, direktoriaus įsakymais ir šia Tvarka.

4.       Apraše vartojamos sąvokos.

4.1.   Nuotolinis mokymas(is) - tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas(is), kai besimokančiuosius ir mokytoją skiria atstumas ir/ar laikas, o bendravimas ir bendradarbiavimas, mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis. Nuotoliniam mokymui svarbu ne tik paskirti mokomąją medžiagą, bet ir turėti kontrolės mechanizmą, kuris leistų mokytojui ir tėvams realiu laiku stebėti nuotolinio mokymosi rezultatus ir teikti savalaikį grįžtamąjį ryšį.

4.2.   Virtuali mokymo(si) aplinka (VMA) – tai kompiuterių tinklais ir kitomis IKT sukurta informacinė ugdymo sistema naudojant  virtualią mokymo(si) erdvę, kurioje patalpintas kiekvieno mokinio ar klasės mokomasis kursas, pagal mokyklos ugdymo planą suskirstytas į konkrečias elektronines (skaitmenines) pamokas (temas);

4.3.   Elektroninė pamoka – tai mokymo(si) medžiagos rinkinys, skirtas konkrečiai pamokos temai (teorinė ir praktinė medžiaga, savikontrolės ir patikros užduotys, mokėjimus ir įgūdžius lavinantys pratimai); 

4.4.   Nuotolinė konsultacija – tai virtualioje mokymo(si) aplinkoje mokytojo teikiamos konsultacijos mokiniams susitarus individualiai.

4.5.   Atsiskaitomasis darbas – tai individualiai ir savarankiškai atliekamas  darbas, skirtas mokinių , gebėjimų ir įgūdžių pažangai ir pasiekimams patikrinti, baigus temą,  išmokus kūrinį ar kūrinio dalį. 

5.       Nuotoliniu būdu mokoma pagal pradinio, pagrindinio, mėgėjų  ir išplėstinio ugdymo programas.

6.       Mokykla, organizuodama mokymą nuotoliniu būdu,  apskaito mokymosi laiką nuotolinio mokymo aplinkoje.

II SKYRIUS

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMAS

 7.       Komunikavimas.

7.1.   Administracijos, pedagoginio personalo tarpusavio komunikavimui naudojama socialiniai tinklai (Facebook), el.paštas, mobilieji telefonai.

7.2.   Mokytojų ir mokinių komunikacijai naudojamas socialinių tinklų (Facebook) uždaros grupės ir mobilieji telefonai.

7.3.   Mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) komunikacijai naudojamas socialinių tinklų (Facebook) uždaros grupės, mobilieji telefonai.

7.4.   Mokytojai ugdymą organizuoja nuotoliniu būdu iš namuose įrengtų darbo vietų.

8.   Nuotolinio mokymo metodai.

8.1.   Elektroninė pamoka (individualios užduotys socialinių tinklų pagalba);

8.2.   Kompiuterizuota apklausa;

8.3.   Video ir garso pamoka;

8.4.   Projektinis metodas.

9.   Nuotolinio ugdymo turinys.

9.1.  Popierinis turinys: vadovėliai, užduotys raštu, tapyba, piešimas ir kitos prieinamos formos;

9.2.   skaitmeninis turinys: video medžiaga, kompiuterizuota apklausa, pdf failai, Power Point pateiktys, Mocrosoft Word pateiktys, foto nuotraukos;

9.3.   įrankiai dokumentų kūrimui.

10.    Nuotolinio ugdymo aplinka (VMA).

10.1.    Mokyklos internetinė svetainė;

10.2.    mokyklos el. paštas;

10.3.    socialiniai tinklai (facebook, messenger);

10.4.    mokymo platformos:  Classroom, Zoom.

11.    Ugdyme dalyvaujančių asmenų funkcijos.

11.1.   Nuotolinio mokymo skaitmeninių technologijų administratorius:

11.1.1.  konsultuoja nuotolinio dalyko rengimo bei perkėlimo į virtualią mokymosi aplinką klausimais;

11.12.  konsultuoja turinio kokybės nuotoliniu būdu klausimais;

11.1.3.  teikia informaciją mokyklos administracijai nuotolinio mokymo(si) organizavimo ir vykdymo klausimais;

11.1.4.     konsultuoja mokytojus virtualios aplinkos klausimais;

11.2.   Nuotolinio mokymo(si) mokytojas:

11.2.1.  veda pamokas pagal direktoriaus įsakymais patvirtintus pamokų tvarkaraščius ir nuotolines konsultacijas;

11.2.2.    kiekvienas mokytojas, skirdamas užduotis, nurodo skirtų užduočių atlikimo ir atsiskaitymo terminus, formas, informuoja apie vertinimą;

11.2.3.     mokytojai mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) individualiai konsultuoja nurodytais komunikavimo būdais nuo 12.00 val. iki 19.00 val.

11.2.4.    rengia, atnaujina, papildo nuotolinio mokymo(si)muzikos kūrinių repertuarą, dailės ir šokio programas;

11.2.5.    tikrina, vertina, komentuoja mokinių užduotis, gautas virtualioje aplinkoje. 

11.3.   Nuotoliniu būdu besimokantis mokinys:

11.3.1.    Pasiekia mokymosi rekomendacijas nuotoliniu būdu;

11.3.2.      bendrauja ir bendradarbiauja su bendramoksliais ir mokytojais;

11.3.3.       pagal galimybes dalyvauja mokyklos bendruomenės gyvenime;

11.3.4.       laiku atlieka ir atsiskaito muzikos kūrinius, dailės užduotis, šokio judesius;

11.3.5.       konsultuojasi su mokytoju;

11.3.6.       mokiniai, konsultuodamiesi su mokytojais, pasirenka mokymosi tempą, tačiau turi įsisavinti ir atsiskaityti už tas kūrinių dalis, dailės užduotis, šokio judesius kurie priskirti konkrečiam laikui. 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.  Aprašas tvirtinamas mokyklos direktoriaus įsakymu ir įsigalioja nuo 2020 m. kovo 16 d.

 13.  Su Aprašu  bendruomenė supažindinama mokyklos svetainėje ir /ar el. paštu. 

_____________________________

  2020-03-18

DARBO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE

KARANTINO METU

Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso COVID -19 plitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybė neeiliniame posėdyje paskelbė karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. kovo 16 d. 00.00 val. iki kovo 30 d. 24.00 val.

Kalvarijos meno mokyklos mokytojai, administracijos darbuotojai pagal galimybes dirba nuotoliniu būdu. Į visus interesantų klausimus atsakoma nuotoliniu būdu:

telefonais 8-343-23045, 8-686-56494, el. paštu: menas@muzikamm.lt

Mokykloje nevyksta pamokos, neformaliojo švietimo veiklos, susirinkimai, susitikimai ir kiti planuoti renginiai atšaukti.

Mokyklos pedagoginiai darbuotojai planuoja darbą, rengia dokumentus, atlieka užduotis, susijusias su ugdymo programos įgyvendinimu, nuotoliniu būdu bendrauja su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), įgyvendina nekontaktinių valandų turinį, numatytą mokyklos darbo apmokėjimo sistemoje. Mokykla ruošiasi neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo vykdymui nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu nuo 2020 m. kovo 30 d.

Mokykloje vykdomos karantino, prevencinės, profilaktinės priemonės pagal galiojančias SAM rekomendacijas.

Kalvarijos meno mokykla karantino metu nuo 2020 m. kovo 16 d. mokinius, tėvus ir kitus suinteresuotus asmenis aptarnaus nuotoliniu būdu darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.00 val ir nuo 12.45 val. iki 17.00 val. ( (penktadieniais – iki 15.45 val.).

Atmintinė švietimo bendruomenei dėl koronaviruso (pdf)

Dėl skaitmeninių technologijų

 Informcija teikiama el, p,Jasenauskiene erixas erika36 <jasenauskiene.erixas.erika36@gmail.com>,

tel 8-6474-47099