Finansinių ataskaitų rinkiniai

 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys.

 2021 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys .

2021 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys.

 2021 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys.

2022 m. I ketvirčio tarpinių ataskaitų rinkinys .

2022 m. II ketvirčio tarpinių ataskaitų rinkinys.