Mokytojai

 2021-05-10

Mokytojo aprašas

2020-09-08

Mokytojai:

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

1.

Rolandas Botyrius

Trimito vyresnysis mokytojas

aukštasis

    

3.

Laima Danauskaitė

Choreografijos mokytoja metodininkė

aukštesnysis

4.

Janina Jundulienė

Fortepijono vyresnioji mokytoja, mokytojų atestacijos komisijos narė

aukštasis

5.

Dalia Kerevičienė

Muzikos rašto ir kultūros pažinimo, dainavimo mokytoja metodininkė

aukštasis

6.

Irma Krakauskienė

Solfedžio vyresnioji mokytoja, koncertmeisterė, metodinės grupės vadovė, mokyklos tarybos narė

aukštasis

7.

Regina Mačiulskienė

Kanklių mokytoja metodininkė, metodinės grupės vadovė

aukštasis

8.

Sigita Maldžiūtė Valaitienė

Akordeono mokytoja metodininkė

aukštasis

9.

Loreta Mikšienė

Fleitos vyresnioji mokytoja, metodinės grupės vadovė, mokytojų tarybos sekretorė

aukštesnysis

    

11.

Giedrė Knyzienė

Dailės mokytoja

aukštasis

12.

Edmantas Rėkus

Gitaros mokytojas

aukštasis

13.

Evelina Sadauskienė

Choreografijos vyr.  mokytoja

aukštasis

14.

Ugnė Stasiukynaitė

fortepijono mokytoja

aukštasis

15.

Rita Skroblienė

Koncertmeisterė

aukštasis

16.

Remigijus Stočkus

Saksofono mokytojas metodininkas

aukštasis

17.

Ilma Šalaševičienė

Fortepijono vyresnioji mokytoja, metodinės grupės vadovė

aukštasis

18.

Arūnas Šerpytis

Mušamųjų instrumentų mokytojas,

vyr. koncertmeisteris

aukštasis

19.

Ilona Šidlauskienė

Dailės mokytoja metodininkė

aukštasis

20.

21.

 

Albinas Venclovas

 Egidijus Bičkus

 

Dainavimo vyresnysis mokytojas,koncertmeisteris, mokyklos tarybos narys

Dailės mokytojas metodininkas

 

aukštasis

 aukštasis